Rivende boligutvikling: – Alle eiendommer har nok økt med ti prosent