Kjøpte gårdsbruk for tre millioner kroner. Nå har politikerne vurdert søknaden om konsesjon