Agrisjå må be eierne om å få tilført mer penger.

Trøndersk Landbruk AS, selskapet som står bak landbruksutstillingen Agrisjå, har bedt eierne sine om å få tilført mer penger. Konkret har de bedt om 700.000 kroner i frisk kapital.

– Vi har ikke fått noen signaler som tilsier at dette ikke går i orden, sier Ole T. Hofstad, daglig leder i Trøndersk Landbruk AS.

Utredninger

Det er flere forhold som er bakgrunnen for selskapets slunkne lommebok.

– Vi har lagt bak oss en periode der vi har brukt mye ressurser på å utrede mulige alternativ til dagens messeområde. Samtidig har det vært stadige endringer på messeområdet. Dermed har vi brukt mye ressurser på møter og kommunikasjon. I tillegg fikk vi et negativt resultat etter Agrisjå feltdager i 2012, sier Ole T. Hofstad.

I mål

Summen av alt dette har ført til at eierne må tilføre kapital. Nå er denne prosessen omtrent i mål, ifølge Ole T. Hofstad.

– Om det ikke skjer noe overraskende, skal dette gå bra. Vi har ikke mottatt signaler som tilsier noe annet, sier han. Den brikken som gjensto da Stjørdalens Blad snakket med ham mandag, var et møte i Felleskjøpet i Oslo. Dette møtet fant sted mandag.

Eierne

De tre store samvirkeorganisasjonene i Norsk Landbruk, Felleskjøpet, Tine og Nortura, eier 45 prosent av aksjene i Trøndersk Landbruk. Fem lokale landbruksorganisasjoner har en like stor andel, det vil si 45 prosent. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Landbruksselskap deler på de siste ti prosent av aksjene i Trøndersk Landbruk AS.

Trøbbel

Det er tillyst ny Agrisjå-mønstring om knapt et år, sommeren 2014. Det er også bestemt at denne skal foregå på det tradisjonelle området på Øverlands Minde og rundt Fjellhallen. Men Hofstad legger ikke skjul på at stadige endringer nettopp på dette området skaper problemer for arrangørene og gjør det aktuelt å vurdere andre aktuelle områder for framtidige Agrisjå-arrangement.

Trangt

– Det blir stadig trangere i sentrum, og vi opplever også stadige endringer i området som vi har brukt. Vi må ha et område som gir oss tilstrekkelig armslag, og som samtidig er tilrettelagt for slike arrangement. Men vi har ikke økonomisk ryggrad til å betale nødvendig infrastruktur for en messe som blir arrangert hvert tredje år. Dette må være et område som også andre kan bruke, slik at det blir flere til å betale regningen, sier han.

- Andre kommuner?

– Vi utreder flere alternativ i Stjørdal. Målet er nemlig at Agrisjå fortsatt vil bli arrangert her i kommunen. Men det er heller ikke noe i veien for at vi vurderer andre kommuner, sier Ole T. Hofstad, daglig leder i Trøndersk Landbruk AS.

OPTIMIST: Ole T. Hofstad.