Arbeidsledigheten gikk opp også i desember, og det er nå 16 prosent flere ledige i Nord-Trøndelag enn det var på samme tid i fjor. Ledigheten øker spesielt mye på Innherred.

Nye tall fra NAV viser at det er nå er 1677 helt ledige i Nord-Trøndelag. I følge tall som er justert for sesongvariasjoner, er desember den sjette måneden på rad at ledigheten øker i Nord-Trøndelag.

Blant de store kommunene i fylket, er det Stjørdal og Namsos som har den laveste arbeidsledigheten med 2,3 prosent. I Steinkjer er det like mange ledige nå som for et år siden, med 2.8 prosent. Det er Namdalseid som har den laveste arbeidsledigheten i fylket. Ni arbeidsledige i kommunen utgjør 1,1 prosent av arbeidsstyrken.

Nord-Trøndelag har fremdeles lav arbeidsledighet.