Historisk tilbakeblikk: «Golfkrig» i 1. mai-toget

foto