Mange spør bygdefolket om hjelp. Nå har de funnet en løsning

Leder i «Færbøgda i lag», Karin Bostad, er glad for at infotavla ved Forradal oppvekstsenter er kommet på plass. Her sammen med Kai Idar Beitland med sønnen Isak på armen. Foto: Arnulf Gresseth