Mange spør bygdefolket om hjelp. Nå har de funnet en løsning