Drosjekrangel endte med håndgemeng og ødelagt kjole: – Stemningen var opphetet