Trafikken har økt over svenskegrensa. Nå kommer tollsjefen med en klar oppfordring

foto