Mange biler var parkert inne ved populært utfartsområde

foto