Den største utfordringen barnehage-administratorene i de tre nabokommunene sliter med, er at ikke alle får primærønskene sine om bestemte barnehager oppfylt.

Men ingen barn skal behøve å gå uten plass i barnehage, verken i Malvik, Stjørdal eller Meråker.

Malvik

Alle som har søkt innen hovedopptaket i vår, har fått tilbud om barnehageplass i Malvik.

– Men ikke alle har fått sine primærønsker oppfylt, sier Ann Kristin Aalberg som er virksomhetsleder for barnehagene i Malvik.

Malvik kommune har full barnehagedekning med 860 plasser. Disse er fordelt på rundt fem hundre plasser i de sju kommunale barnehagene og litt over tre hundre tilgjengelige plasser i private barnehager.

– Det skjer hele tida bevegelser som gjør at folk takker nei til barnehageplasser de har fått tilbud om. Da vi startet etter sommerferien i fjor, hadde vi hele 18 ledige plasser å tilby, sier Aalberg.

Malvik praktiserer løpende opptak i barnehagene slik at ledige plasser blir fort fylt opp.

Malvik opplever at det er større press på barnehageplasser i utbyggingsområder i kommunen. I Sveberg-Vikhaugen-området er det ikke alle som har fått sine primærønsker oppfylt. Det er også barn fra Vikhammer som har fått tilbud om plass i Muruvik – helt i andre enden av kommunen.

Meråker

– Full dekning. Alle som ønsker, får plass i barnehage i Meråker, sier Gunhild Warø. Hun leder kommunens sektor for skole oppvekst og kultur.

Meråker har hatt full barnehagedekning siden Egga Barnehage sto ferdig i 2011.

Meråker har to kommunale barnehager med plass til rundt 150 barn til sammen. Tollmoen Barnehage har plass til 52 barn og Egga Barnehage har plass til rundt hundre barn.

– Ikke alle søkerne får sine primærønsker om en bestemt barnehage oppfylt i Meråker. Men det oppleves sjelden som noe problem, sier Warø.

Sektorsjefen peker på at avstanden mellom de to kommunale barnehagene er kort.

Stjørdal

– Vi har fortsatt mange ledige barnehageplasser. Faktisk over hele kommunen, sier etatsjef Ann Kristin Geving. Hun leder etat oppvekst i Stjørdal som har ansvaret for skoler og barnehager.

Geving forteller at ved utgangen av juni var det fortsatt flere ledige barnehageplasser i Stjørdal. Plassene er spredt i kommunale og private barnehager og over hele kommunen.

Men bildet skifter fort. Derfor har Stjørdal kommune laget en oversikt på kommunens nettsider som viser hvilke barnehager som har ledige plasser, opplyser Ann Kristin Geving.

Alle som har søkt plass i barnehage i Stjørdal har fått plass.

– Alle har fått plass, men ikke alle har fått sine primærønsker oppfylt, sier Geving.

Størst press i sentrum

Etatsjefen slår fast at presset er aller størst på barnehagene i sentrum. Men også her finnes det i øyeblikket ledige plasser i noen barnehager.

Stjørdal praktiserer supplerende opptak i de barnehagene som har ledig plass. Det er ikke to barnehageopptak i Stjørdal. Dersom en familie har søkt om plass etter nyttår i 2018, vil det være avhengig av at barnehagen har ledig plass på dette tidspunktet. Ikke alle barnehagene har det.

Stjørdal kommune driver 11 barnehager som varierer i størrelse og er geografisk spredt over i kommunen. I tillegg er det til sammen 15 private ordinære barnehager rundt om i kommunen.