Sandskogan Barnehage blir neppe bygget. Skepsisen er stor blant de borgerlige flertallspartiene i Stjørdal.

Enda en gang ble byggesaken utsatt i formannskapet torsdag ettermiddag. Politikerne har sendt de omstridte byggeplanene tilbake til rådmannen to ganger tidligere. Nå bevilger flertallet seg enda mer tenketid.

Nå kan det ende med stoppordre for nybarnehagen i Sandskogan.

Flertallet av politikerne er skeptiske både til byggekostnadene på rundt 40 millioner kroner. Flertallet tviler rett og slett på om kommunen skal ta på seg å bygge en ny kommunal barnehage i Stjørdal. I forrige måned stoppet de samme politikerne planene om en ny kommunal barnehage i Elvran.

Til møtet i formannskapet torsdag hadde rådmann Kjell Fosse og etatsjef Astrid Wessel fått i oppgave å utrede utviklingen i barnetall i Stjørdal i årene framover.

Oppvekstsjef Astrid Wessel konkluderte med at folketallsutviklingen tilsier at det er behov for en ny barnehage i sentrum av Stjørdal.

Men ordfører Ivar Vigdenes (Sp) er slett ikke sikker. Han har beregnet at de nye barnehageplassene vil bli veldig kostbare for kommunen.

Det teller også med at Stjørdal kommune har gitt tillatelse til bygging av en ny privat barnehage i Fossliåsen med til sammen 130 plasser. Det gjør behovet for en ny kommunal barnehage enda mindre, mener det borgerlige flertallet i formannskapet.