Totalt 13 gjester ved restaurant har fått påvist smitte

foto