Folk mellom 20 og 40 år trener mindre: – Korona blir et påskudd for å kutte ut

foto