Fortsatt skjenkestopp: Stjørdal har et eget alkoholforslag klart