Jorun Lundemo (Frp) varsler at hun trekker seg fra styret for Stjørdal Museum med øyeblikkelig virkning.

Det går fram av et brev som Lundemo har sendt til stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp).

Museet i Stjørdal er organisert som et kommunalt foretak, men drives i samarbeid med Stiklestadmuseene.

Lundemo skriver i brevet at hun føler at styret er fratatt muligheten til å skikke sitt verv på en forsvarlig måte.

Hun mener mye informasjon, beslutninger og framdrift er overført til en prosjektgruppe med uklart mandat og uten noen reell form for styring fra styret. Dette gjør at jeg opplever oss som “gisler”, ikke et virkelig styre.

– Vi som styremedlemmer blir informert om beslutninger og kostbare tiltak i ettertid slik at vi ikke har mulighet til å gripe inn før disse gjøres., skriver Lundemo.

Hun mener styreleder Joar Håve (Ap) ikke setter styret i stand til å forvalte oppgavene som styret er satt til på vegne av Stjørdal kommune.

– Styreleder evner ikke å involvere styret i helt sentrale prosesser annet enn å gi kortfattet informasjon etter at irreversible beslutninger er satt ut i livet, skriver Lundemo.