Kolliderte ved butikken: – Trolig brudd på vikeplikten