Stengt E6-tunnel førte til lange køer i rushtrafikken