Her blir smuglingen på E14 avslørt av tollerne

foto