Sak om boligprosjekt førte til opphetet diskusjon og her er ordføreren satt til side: «Nytter ikke å bare si nei!»

foto