– Dette må vekk, sier driftsingeniør Ketil Fiskvik ved Etat teknisk drift og priser seg lykkelig over avfallshaugen ikke ligger i noe barnerikt område. Men i samarbeid med politiet vil også tollvesenet undersøke pillesaken i Hegra.

– I et boligområde kunne ikke noe slikt ha forekommet, presiserer Fiskvik og ristet på hodet da han torsdag avla den avsidesliggende eiendommen et besøk. Noe lignende hadde han aldri sett. Tusenvis av bokser med noe som skulle være dessert for helsa «Desert Health - Pro Gold», etter sigende laget i Arizona og distribuert av et trondheimsfirma kalt Aim Marketing på Nardo, samt haugevis med umerkede bokser fløt omkring i en gigantisk pillestabel.

– Uten noe datostempel er det vanskelig å angi alderen på pillene, men innholdet skal ifølge etiketten ha en tørr og kjølig oppbevaring, stadfester Fiskvik og mener pillene sikkert er ment for distribusjon og salg.

Fiskvik understreker at ingen kan tømme avfall som virker skjemmende eller kan være skadelig for andre. Om pillene er skadelige, kan han ikke uttale seg om. De umerkede boksene lukter litt vanilje, mens de andre lukter mindre godt.

– Eierne har nå fått beskjed om å rydde opp. Noe de også hadde planer om å gjøre. Pillene skal visst gå til dyrefor, forklarer Fiskvik noe senere og innrømmer at kommunen langt oftere kunne ha påbudt folk å rydde opp etter seg, slik de har full anledning til. Om han i dette tilfelle vil sette i gang opprydning på eierens bekostning, har han ikke tatt stilling til.

Trondheimsfirmaet som har distribuert pillene i Hegra, lar seg ikke oppspore. Eksperter i helsekost og naturmedisin i Trondheim har heller ikke hørt om dette firmaet. Ukjent for dem er også pillene og produsenten i USA. Piller, produsent og distributør er like ukjent for helsekostbransjen i Stjørdal. De kjenner overhode ikke til dette produktet og stiller seg undrende til hvorfor såpass store mengder naturpreparater er blitt dumpet under åpen himmel. I Hegra ligger piller for enorme beløp, hvis de ble omsatt i rett tid. Ved Størdal apotek er de like uvitende om dette preparatet

Antidoping-avdelingen i Norges Idrettsforbund kan ikke svare på om det er ulovlige piller det dreier seg om, og mener tolletaten kanskje kan avklare om den mystiske pillehaugen i Hegra inneholder forbudte stoffer. Noe Trondheim distrikstollsted imidlertid ikke kan gjøre på stående fot. Men uteleder Bjørn Arild Sørlie vil umiddelbart ha klarhet i saken.

– Vi kommer over mye tabletter med ukjent innhold. Noe av dette sender vi inn for analyser, påpeker han.

Etter det Bladet kjenner til har lensmannskontoret i Stjørdal nylig vært i forbindelse med denne saken og sikret seg da en type av pilleboksene i Hegra. Etter at Sørlie og tolletaten tok kontakt i går, er lensmannskontoret på nytt koblet inn i saken.

Related content