Mannen tok kvelertak på samboeren og truet med å skjære over halsen på henne med kniv.

Nå må mannen som er først i førtiåra, sone i fengsel i seks måneder.

Fikk "strafferabatt"

Straffen skulle egentlig vært 9 måneder. Men mannen slipper billigere fordi saken har hatt unødvendig «liggetid» hos påtalemyndigheten. Og det er brudd på den europeiske menneskerettskonvensjonens krav om rettergang innen rimelig tid. Noen av forholdene han er dømt for, skjedde nemlig for tre år siden.

Mannen møtte i tingretten forleden, tiltalt for tre alvorlige forhold. En natt i mai i år slo han sin samboer i ansiktet slik at hun ble påført brudd i kinnbein og overkjevebein.

En kveld i november i 2010 truet han med å slå en nabo med hammer. Trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt, i følge tiltalebeslutningen.

Kniv mot halsen

Samme natt holdt han også en kniv mot halsen til sin samboer og truet med å drepe henne. Mannen tok også kvelertak på samboerens sønn og presset ham opp mot veggen.

I tingretten erkjente tiltalte straffskyld for alle forholdene. Men han husket lite av det som skjedde i noen av tilfellene. Det ble imidlertid ført flere vitner slik at retten ikke var i tvil om hendelsesforløpet.

Retten konkluderer med at mannen skal dømmes for flere alvorlige voldsutøvelser der drapstruslelen med kniv mot samboeren er den alvorligste. Under straffeutmålingen legger retten vekt på at mannen også er dømt for trusler og voldsbruk i 2009.

Mot samboer

Retten konkluderer derfor med at straffen skal skjerpes på grunn av gjentakelse. Retten legger også vekt på at voldsbruken og truslene ble retten mot samboeren og hennes sønn. Retten konkluderer med at alle tre tilfellene av voldsbruk i tiltalen, ville medført ubetinget fengselsstraff. Retten anslo straffenivået til fengsel i 9 måneder.

Politiet somlet

Men når mannen slipper med å sone et halvt år, henger det sammen med sommel hos politi og påtalemyndighet. Saken har blitt liggende uten at domfelte kan lastes for det. Det er brudd med menneskerettskonvensjonens krav om rettergang innen rimelig tid.

Derfor ble 120 dager av straffen gjort betinget. Betingelsen er at mannen ikke begår nye straffbare forhold i prøvetida på to år.