«For mange av oss er det å være fri fra motorisert ferdsel en viktig del av naturopplevelsen»