Frykter vindmølle-lagring ødelegger tilgjengeligheten til badestranda neste sommer