Fører fikk reprimande etter sammenstøt på E14

foto