Kolliderte i bil og kjørte på trafikklys - tar førerkortbeslag

foto