– Flypassasjer var ikke i stand til å gå på egne bein