Ungdom tatt med til legevakt og får oppfølging etter inntak av krydder

foto