Først kolliderte to biler, så fikk to vogntog store problemer