foto
Ann-Kristin Olafsen (64) hadde begynt å snuble oftere enn før. Hun trodde det skyldtes de nye joggeskoene. Det skulle vise seg å være langt mer alvorlig. Foto: Bjørn Fuldseth