Brøt seg inn på byggeplass i sentrum og stjal fra bedrift