Åpner tre tilsynssaker og starter etterforskning etter E6-skredet