Enstemmig vedtak: – Den største og viktigste saken i denne perioden