Ettersom Ragn-Sells har lagt ned sin virksomhet i Malvik, må Innherred Renovasjon nå styre gjenbrukstorget på Skjenstad selv. Dette gjør at åpningsdagene må endres.

Fram til nå er det Ragn-Sells som har drevet Skjenstad gjenbrukstorg på oppdrag fra Innherred Renovasjon. Men Ragn-Sells har som kjent lagt ned sitt anlegg som lå i tilknytning til gjenbrukstorget, og trekker seg fra 1. januar helt ut av samarbeidet.

Innherred Renovasjon vil nå benytte eget mannskap til å bemanne gjenbrukstorget.

- Det er uproblematisk for oss å drive gjenbrukstorget selv, men på grunn av logistikken med mannskap, transport og øvrig virksomhet ser vi oss nødt til å bytte åpningsdager til tirsdag og torsdag i stedet for mandag og onsdag, sier informasjonsmedarbeider hos Innherred Renovasjon, Øyfrid S. Knudsen. Tidspunktene blir de samme; kl 12-19 begge dager.

- Vi vet at mange malvikinger også benytter seg av gjenbrukstorget på Stjørdal, sier Knudsen.

– Med endringen av åpningstid i Malvik vil dette gi et bredere tilbud til disse, da torget på Stjørdal er kveldsåpent mandag og onsdag. Til sammen vil det bli fire dager med kveldsåpent mot tidligere to, forklarer Knudsen. Gjenbrukstorget på Stjørdal er også åpent hver dag på dagtid.

Knudsen forsikrer at tilbudet for levering av avfall på gjenbrukstorget vil være det samme som før.