Kommunedirektør fra Stjørdal har byttet beite

foto