Denne skolen har flere ledere enn andre. Nå stilles det spørsmål ved organiseringen

foto