Kirkeverge Gunn Eli Leren i Stjørdal merker denne takstøkningen slik¿

– Forsikringspremien blir for oss en helt annen og mye dyrere. I fjor kostet det oss 68.000 kroner å forsikre kirkeeiendommene. I år er prisen 144.000. En dobling av prisen. Men vi har ett valg; vi må betale sjøl om vi ikke har budsjettert med premieøkning, sier kirkeverge Leren.

Det er Stjørdal Brannkasse som forsikrer alle de sju kirkene i Stjørdal. I fjor gjennomgikk forsikringsselskapet alle kirkene på nytt for å få en ny takst.

– Flere årsaker til dette. Men først og fremst var bakgrunnen alle kirkebranner vi har hatt i landet de siste årene, sier assurandør i Stjørdal Brannkasse, Stein Åge Korstad. Med kirkebrannene har forsikringsselskapene erfart at gjenreisningskostnadene klart har oversteget takstene. Og det har resultert i flere felles normtall for selskapene i taksteringsarbeidet for kirkebygg. Og disse nye «arbeidsverktøy» har Korstad nå brukt. Og takstene har gått rett i været.

– Endringen av takstene har også sammenheng med at de har stått uendret gjennom flere år, sier Korstad..

I kroner rager Skatval kirke utilnærmelig på toppen blant kirkene i Stjørdal med 32 millioner i forsikringssum. Dette har sammenheng med kirkens størrelse, jubileumskirka er stor blant kirkebyggene i kommunen, men den er også i «bedre» form sammenlignet med de andre. Kirkeverge Leren sier at det i forsikringssummen ligger inventar i bygget, men ikke hus på kirkegården som bårehus, redskapshus og hus for kirketjenere. Lavest takst har kirkebygget i Elvran med sine 10 millioner

Totalsummen på 134 millioner inkluderer i tillegg til de sju kirker, 13 mindre bygg på kirkegårdene – Kommunen får en betydelig premiereduksjon på grunn av sitt arbeid for sikring av byggene, sier Korstad.

Related content