Fem personer til helsesjekk etter røykutvikling i bolig