Marcus har blitt snusfri - følg prosjektet fra dag til dag