Bøtene haglet i kontroll: – Hadde ikke kapasitet til å stanse alle