Disse 16 vil bli virksomhetsleder i Malvik kommune