Selskapslokale var uten brannalarm. Firma fikk pålegg etter tilsyn

foto