Tunnelen åpnet igjen etter jordraset på E6

foto
Det har vært et omfattende oppryddingsarbeid etter raset over E6. Foto: Thomas Olsen