Dette skoleforslaget blir det flertall for: - Blir noe helt nytt

foto