Dette huset ble solgt for 6,5 millioner – sjekk alle hussalgene i Stjørdal

foto