Har rigget for å ta imot flyktninger, men så langt har det ikke kommet en eneste en

foto