Sjokkartet opplevelse for Delshad: – Har gjort dypt inntrykk på meg

foto