Avvikler lokal arbeidsplass - nå ber han ordføreren svare for nedleggelsen