Denne boligen ble solgt for nær 7,2 millioner. Her ser du alle hussalgene i august

foto