Mistenker at fengslet stjørdaling har forgrepet seg på barn flere steder i landet