Disse gårdbrukerne gjorde en helt spesiell innsats og fikk premie fra ordføreren